Friday, 7 October 2016

Mình cảm ơn

Mình tặng quà cho các bạn đặt cục gạch sách mới. Tò mò vào xem ai share. Tình cờ phát hiện cái này.

Bé này là một bé độc giả ở Thái Nguyên. Hôm trước trong Chuyến Xe Tuổi Trẻ lúc tụi mình đến Thái Nguyên, cả câu lạc bộ của bé cùng nhau đến nghe mình nói chuyện. Chương trình ở Thái Nguyên vừa xúc động vừa giúp mình định hình nhiều thứ. Mình đã kể lại trên Facebook.

Giờ thấy bé share cái này.


Đọc tới cái dòng "Nếu hết hôm nay được thì tốt" thì bật cười dữ dội. Cười đã xong thì nước mắt chảy dài vì cảm động. 

Không hiểu kiếp trước mình làm gì mà được yêu thương đến thế. Cảm ơn bé. Cảm ơn cuộc đời đã luôn để mình cảm nhận được tình yêu.

Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng.

No comments:

Post a Comment