Thursday, 24 November 2011

Thanh thản và hạnh phúc

Đọc lại blog cũ 360Y! thấy hồi đó mình viết khá hơn bây giờ. Câu chữ gãy gọn khúc chiết, ít lời nhiều ý. Bây giờ viết xong chả muốn đọc lại nữa.

Quyết tâm sống giản dị, viết đơn giản.

Mơ ước tiếp theo của mình:
- Luôn cảm thấy bình an trong tim.
- Tập trung hoàn toàn vào việc mình đang làm.
- Sử dụng một cách tốt nhất năng lực và thời gian của bản thân.

Đang hạnh phúc
Rosie, một buổi chiều kẹt xe, như bao chiều.

No comments:

Post a Comment