Saturday, 9 April 2011

10-Apr 2011

Những ý nghĩ vùng vẫy trong đầu chờ tung cánh.
Những lời nói nén chặt trong tim
Những dằn vặt, đau khổ, ước mơ, hy vọng.
Tất cả gào thét đòi mình phải viết ra
Vậy nên, lại bắt đầu thói quen blog.

Entry cuối cùng là ở Yahoo blog: 05-11-2009. Hôm nay là 10-04-2011.
Hãy xem cái gì sẽ chờ mình phía trước. Biết đâu những gì post ở đây sẽ là tư liệu sau này.

Một ngày thật tuyệt.

No comments:

Post a Comment